درج آگهی عادی درچماز رایگان است. در صورتیکه تمایل به سفارش آگهی طلایی یا نقره ای داشته باشید میتوانید هزینه آن را بصورت ، مراجعه به بانک و یا با استفاده از خودپرداز پرداخت نمایید.

مراجعه به بانک

شماره حساب بانک سپه: 5892101041575081- بنام : سجاد قدیریان

پرداخت از طریق خودپرداز

شماره حساب بانک سپه: 5892101041575081- بنام : سجاد قدیریان